Regulamin

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.smerfolandia.biz

Regulamin Sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, P.H.U. „SMERFOLANDIA” EWELINA CZYKIETA, WIRY 10 C, 58-124 MARCINOWICE  dostępnym pod adresem internetowym: http://www.smerfolandia.biz oferującym: zabawki dla dzieci. Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem ewidencyjnym 111, NIP 884-262-81-92, Regon 111

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów, będących w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę : http://www.smerfolandia.biz

3. Wzory produktów w sklepie internetowym podlegają ochronie prawa własności intelektualnej i nie mogą być kopiowane. Mogą być one chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

4.Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5.Produkty sprzedawane w sklepie www.smerfolandia.biz są produktami przeznaczonymi dla dzieci, posiadają certyfikaty.

6. Sklep www.smerfolandia.biz sprzedaje produkty plastikowe, drewniane.

§ 2
Warunki realizacji zamówienia

1.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

2. Zakupów w sklepie www.smerfolandia.biz mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Sklep internetowy realizuje zamówienia z terenu całej Polski.

4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie www.smerfolandia.biz są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

5. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia .W formularzu Klient wskazuje takie dane jak lista zamawianych produktów, dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określenie formy płatności, sposób dostawy a następnie wysyła formularz naciskając Potwierdź.

6.Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7.Każde zamówienie przesłane do sklepu www.smerfolandia.biz jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę sklepu poprzez wysłanie zwrotnego maila na adres mailowy podany w formularzu przez Klienta. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

8.Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

9.Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji wysyłki zamówienia wynosi 2 dni robocze liczone od pierwszego dnia pracy po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze oraz 2 do 4 dni przy wzorach wykonywanych na indywidualne życzenie Klienta.

10.Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godz. 16:30 rozpocznie się w godzinach rannych następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dniu ustawowo wolnym od pracy rozpocznie się w godzinach rannych najbliższego dnia roboczego.

11.Klient posiada prawo wyboru metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Dopuszczalne formy płatności to przelew na konto, opłata przy odbiorze i płatność przy pomocy Przelewy24.

12.Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.

13.Każdy Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzyma fakturę VAT lub paragon, będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

14.Sklep www.smerfolandia.biz zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy przy zamówieniu bardzo dużej ilości produktu w jednym typie, lub wykonania placu zabaw na indywidualne zamówienie Klienta. O wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

15.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

16.Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach sklepu www.smerfolandia.biz była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.

17.Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia w sposób wybrany przez Klienta przy zakupie.

18. Sklep www.smerfolandia.biz zastrzega sobie prawo do transakcji wyłącznie płatnej z góry w przypadku gdy zakupiony towar więcej niż pięciokrotnie został nieodebrany, bądź zwracany przez jednego Klienta.

19. Przy zamówieniach od 1.000,00 zł brutto (cena wraz z podatkiem VAT ) zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie zaliczki na konto sklepu internetowego w wysokości 30 % ceny zamawianych towarów. Po złożeniu takiego zamówienia istnieje też możliwość indywidualnych ustaleń umownych z Klientem w zakresie zakupu towarów.

20. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep www.smerfolandia.biz ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia po uprzednim poinformowaniu Klienta. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep www.smerfolandia.biz zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia.

§ 3
Zwroty i reklamacje

1.Klient może w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny odstąpić od umowy składając odpowiednie oświadczenie na piśmie i przesłać go wraz z towarem .Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem zwrotu towarów nieuszkodzonych i nieużywanych. Towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami i Fakturą VAT bądź paragonem, które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres: P.H.U. „SMERFOLANDIA” EWELINA CZYKIETA, WIRY 10 C, 58-124 MARCINOWICE.
.
2.Sklep internetowy zwróci w przypadku wskazanym w ust.1 powyżej zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru pomniejszonej o koszty przesyłki to oznacza, iż koszty dostawy i odesłania towaru oraz zwrotu pieniędzy pokrywa Klient.

3. Informujemy, że nie ma możliwości zwrotu produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta opisanych w § 3 niniejszego regulaminu.

4.Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są możliwością reklamacji.

5.Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są odpowiednio przechowywane i transportowane. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy towar będzie sprawdzony w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie (wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej) protokołu szkód i przesłanie go mailem na adres mailowy sklepu internetowego: sklep.smerfolandia@gmail.com Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i zgłoszenie kurierowi szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu szkód powstałych w transporcie.

6. Zamówiony produkt można zwrócić w drodze reklamacji jeśli jest niezgodny z zamówieniem lub ma wady.

7. Reklamowany produkt należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na własny koszt w ciągu 14 dni na adres P.H.U. „SMERFOLANDIA” EWELINA CZYKIETA, WIRY 10 C, 58-124 MARCINOWICE wraz z fakturą VAT lub paragonem, a przyczynę reklamacji wskazać na piśmie i wysłać wraz z produktem lub na adres mailowy sklep.smerfolandia@gmail.com

8.Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek pobraniowych od Klientów.

9. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (7.dni roboczych od dnia dostarczenia zwróconego towaru), Klient otrzymuje przesyłkę z towarem wolnym od wad na koszt sklepu internetowego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar i zwrot kosztów odesłania towaru przez Klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej faktury korygującej.

10.Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.

10. Wszelkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient.

12. W przypadku dokonania zwrotu produktu pieniądze przesyłane będą na konto bankowe wskazane przez Klienta, lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.

13. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep Smerfolandia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

§ 4
Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru przez Klienta towaru na inny model lub wzór (różnice w cenie zostaną uwzględnione). Koszty związane z ewentualną wysyłką w obie strony pokrywa w tym wypadku Klient.

2. Wymiana produktu może nastąpić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

3.Wymieniany towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami oraz Fakturą VAT lub paragonem , które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do Biura Obsługi Klienta na adres: P.H.U. „SMERFOLANDIA” EWELINA CZYKIETA, WIRY 10 C, 58-124 MARCINOWICE.

4.Koszty związane z wymianą towaru ponosi Klient.

5.Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki z wymienianym towarem, Sklep www.smerfolandia.biz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep www.smerfolandia.biz danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania o nowościach w Sklepie www.smerfolandia.biz.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie powyższych Warunków.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, przede wszystkim Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) a także Ustawy o ochronie danych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i innych obowiązujących aktów prawnych.

3. Sklep www.smerfolandia.biz zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą zasad sprzedaży. Zmiana regulaminu jest skuteczna w terminie wskazanym przez sklep internetowy nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od opublikowania go na stronie sklepu internetowego.

4. Sklep www.smerfolandia.biz zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie internetowym. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą ceny.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 r.

Newesletter